Açık Erişim Beyanı

Açık Erişim Beyanı

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için açık erişim uygulamaktadır.

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi, tam erişime açık bir yayındır; bu durum, hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların, kamuya açık internet ortamında, herhangi bir kullanıcı tarafından okunmasını, indirilmesini, kopyasının dağıtılmasını, basılması, taranması veya çevrim içi olarak özgürce erişilmesi, dizine eklenmek üzere taranması, verilerin yazılıma aktarılması ya da finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın diğer yasal amaçlar için kullanılması anlamına gelir. Bu kapsamda, “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) ‘ne katıldığını beyan etmektedir.

 

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisinde hakem değerlendirmesinden sonra yayınlanan tüm makaleler, yayın tarihinden itibaren hemen erişilebilir olma özelliğine sahiptir.

 

Buna ek olarak, yayın öncesi, yayın sırasında veya yayınlanmadan sonra yazarlardan talep edilen herhangi bir ücret (makale işlenme ücreti) söz konusu değildir.

 

Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için uygulamaktadır. Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez Uluslararası Kamu Lisansı ("Kamu Lisansı") ile lisans veren, lisans materyaline ait lisansa konu haklarını, alttaki şartları gerçekleyen dünya çapında geçerli, telif ücreti olmayan, alt lisans tanıma hakkı barındırmayan mahiyette, münhasır olmayan, gayri kabili rücu bir lisans vermektedir. Bu lisansı kullanarak, yalnızca gayri ticari amaçlarla, kısmen veya tamamen lisanslı materyali çoğaltmak ve paylaşmak; ve yalnızca gayri ticari amaçlarla uyarlanmış materyali üretmek ve çoğaltmak ancak paylaşmamak mümkündür.

 

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.

 

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi içeriği Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Biyoloji Bilimleri Araştırma dergisi açık erişimli bir dergidir.

 

Bir yazar, makalelerini açık erişime açmayı seçtiğinde, makaleleri yayınlandıktan hemen sonra Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan-NoDerivatives 4.0 (CC BY NC ND) lisansı uyarınca, ticari amaçlar için yapılmadığı sürece ücretsiz olarak okunur ve tekrar kullanılabilir. Fakat bunlara ek olarak, eserin herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya düzenlenmesine imkan tanımaz. Ayrıca kullanıcıya uygun bir kredi (bu maddenin bir bağlantı adresi ve ilgili DOI aracılığıyla), lisansa uygun bir kaynak ve lisans verenin, işin kullanımını onayladığı şeklinde temsil edilmediğini göstermek kaydı ile makale kopyalanır ve dağıtılır.

 

Attribution-Ticari Olmayan-NoDerivs 4.0 Taşınmaz (CC BY-NC-ND 4.0)

 

Bu, lisansın insanların okuyabileceği bir özetidir (ve lisansın yerine geçmez).

 

Bir eseri paylaşmak - materyali herhangi bir ortama veya formata kopyalamak ve yeniden dağıtmak ücretsiz olarak serbesttir.

 

Lisans verene, lisans koşullarına uyulduğu sürece bu özgürlükleri iptal etme yetkisi vermez.

 

Aşağıdaki şartlar çerçevesinde:

 

Atıf - Uygun kredi/bağlantı/atıf vermek, lisansa bir bağlantı sağlamak ve değişikliklerin yapılıp yapılmadığını belirtmek zorunludur.

 

Ticari Olmayan - Bu materyal ticari amaçlar için kullanılamaz.

 

NoDelivatives - Malzemeyi yeniden biçimlendirmek, dönüştürmek veya üzerine yeni bilgiler üretmek ve değiştirilen malzemeyi dağıtmak mümkün değildir.

CC BY-NC-ND