İntihal Politikası

İntihal Politikası

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisine (BİBAD) gönderilen eserler özgün olmalı ve aşırma içermemelidir. Sunulan her makalenin intihal raporu Turnitin ve/veya iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilir. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 20'nin üzerindeyse, ilgili yazar/yazarlara SI'sını % 20'nin altına düşürmeleri için makale geri göndelir, bu konuda yeterli düzeltmelerin yapılmaması, makalenin ilk adımında reddedilmesine neden olacaktır. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilecek ve kaldırılacaktır ve ilgili yazar/yazarlar, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi'ne (BİBAD) beş yıl süre ile makale gönderemeyeceklerdir.