BAZI DOĞAL GÜBRELERIN PORSUK BARAJ GÖLETI İKLİM KOŞULLARI ALTINDA CEVİZ GELİŞİMİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazarlar

  • Hülya Yürüksoy
  • Murat Ardıç

Anahtar Kelimeler:

Ceviz, Organik Gübreleme, Makro-Mikro Element Analizleri

Özet

Bu çalışma Porsuk Barajı ekolojik şartlarında 2019-2020 yılında beş yaşındaki ceviz fidanlarına uygulanan farklı gübrelerin, fidanın morfolojik gelişim, yapraktaki (N), (P), (K), (Ca), (Mg), (Fe), (Cu), (Mn), (Zn) analizleri, toprak analizleri kullanılarak bitki gelişimine etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Solucan, yarasa ve katı gübreleme sonrası yaprak analizlerinde, N, P, K, Cu ve Zn miktarlarının yetersiz seviyede, Ca, Mg, Fe ve Mn miktarlarının yeterli seviyede olduğu belirlenmiştir. Morfolojik ölçümlerde, yarasa ve solucan gübresi yaprak alanı bakımından katı gübreye göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Dallanma açısı, fidan uzunluğu, taç genişliği ve gövde çapı bakımından solucan gübreli fidanların diğer gübrelere göre daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Çalışma alanındaki toprağının organik madde miktarının yetersiz, kireç ve kil düzeyinin yüksek olması, uygulanan gübrelerin yarayışlığını azalttığı görülmüştür. Topraktaki kil ve kireç miktarı düzenlenerek, organik madde miktarı, N, P, K, Cu ve Zn içerikleri yüksek organik gübreleme yapılmalıdır.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yürüksoy, H., & Ardıç, M. (2021). BAZI DOĞAL GÜBRELERIN PORSUK BARAJ GÖLETI İKLİM KOŞULLARI ALTINDA CEVİZ GELİŞİMİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 156–169. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/403

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri