FARKLI LOKASYONLARIN KİRAZ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazarlar

  • Serra Hepaksoy Prof. Dr.
  • Züleyha Çelik

Anahtar Kelimeler:

Kemalpaşa, İzmir, Prunus avium L., 0900 Ziraat, kalite, lokasyon

Özet

Bu araştırmada, Türkiye’nin en önemli kiraz çeşidi olan ‘0900 Ziraat’ ın bazı kalite parametreleri üzerine lokasyonların etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde farklı lokasyonlarda (Armutlu, Bağyurdu, Çambel, Merkez, Vişneli, Yiğitler ve Yukarı kızılca) yetiştiriciliği yapılan tam verim çağındaki idris anacı üzerine aşılı 0900 Ziraat kiraz bahçeleri seçilmiştir. 23 farklı bahçeden alınan meyve örneklerinde bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Bahçelerin ortalama meyve ağırlığı 7,67 ile 10.63 g/adet arasında değişirken, ortalama meyve eni 23,75 mm ile 27,43 mm, ortalama meyve boyu ise 22,24 mm ile 23,80 mm arasında değişmiştir. Meyve sertlikleri 7,09 - 8,80 N, meyve sap kopma kuvvetleri ise 2,24 N ile 3,53 N arasında bulunmuştur. SÇKM değerleri %18,33 - %14,33 arasında değişim gösterirken, malik asit içerikleri 1,01 ile 0,73 arasında değişim göstermiştir. Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, lokasyonların kirazda meyve ağırlığı, meyve eni, sap kopma kuvveti, suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asit ve meyvelerin a*, b*, L, C* ve h° açısı değerleri üzerine etkisi p< 0,01 düzeyinde, meyve boyu ve meyve eti sertliği üzerine etkisi ise, p< 0,05 düzeyinde önemli bulunmuştur. pH değeri üzerine etkisi ise istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur.

Yayınlanmış

2021-12-21

Nasıl Atıf Yapılır

Hepaksoy, S., & Çelik, Z. (2021). FARKLI LOKASYONLARIN KİRAZ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 127–141. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/387

Sayı

Bölüm

Articles