MAKARNALIK BUĞDAY ISLAH PROGRAMINDA GENOTİPLERİN TEKNOLOJİK KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ

Yazarlar

  • Yaşar KARADUMAN
  • Arzu AKIN
  • Emel YILMAZ
  • Seda DOĞAN
  • Savaş BELEN

Anahtar Kelimeler:

Makarnalık buğday kalitesi,, buğday ıslahı,, makarnalık kalite,, GlutoPik,, Geçit Bölgesi

Özet

Makarna beslenmemizde büyük önemi olan bir gıda maddesidir. Kalitesi yüksek makarna üretimi ancak kalitesi yüksek makarnalık buğdayların irmiğinin kullanımı ile mümkündür. Kalitesi yüksek makarnalık buğday çeşitlerinin elde edilmesi için de ıslah çalışmaları temel faktördür. Bu yüzden, ıslah çalışmalarında yüksek verim, hastalıklara dayanıklılık ve istenilen agronomik özellikler yanında materyalin teknolojik kalite özelliklerinin belirlenmesi ve seleksiyon kriteri olarak kullanılması son yıllarda öncelikli amaç haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM)’nde yürütülen 2019-2020 üretim yılı makarnalık buğday ıslah materyalinin verim ve bölge verim denemelerine ait materyalin teknolojik kalitelerinin değerlendirmeleri açıklanmıştır. Çalışmada, verim denemesinden 162 adet, Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesi (MBVD)’nden 96 adet ve Sulu Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesi (SMBVD)’nden 48 adet olmak üzere toplam 306 adet genotipin teknolojik kalite özellikleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla genotiplerin tane ağırlığı ve çapı, hektolitre ağırlığı, b*-sarı renk değeri, protein oranı ve kuru gluten miktarı (NIR cihazı ile), makro SDS sedimentasyon değeri (100 ml’lik tüplerde), gluten reolojik özellikleri (GlutoPik ile) ölçülmüştür. Sonuçta, teknolojik makarna-yapım kalite potansiyeli yönü ile öne çıkan hatlar belirlenmiştir. Çalışmada, aynı zamanda Geçit Bölgesinde yer alan Eskişehir, Afyon, Uşak, Altıntaş ve Hamidiye lokasyonlarının bazı teknolojik kalite parametreleri yönünden dokuz yıllık değerlendirmesi de yapılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-25

Nasıl Atıf Yapılır

KARADUMAN, Y., AKIN, A., YILMAZ, E., DOĞAN, S., & BELEN, S. (2022). MAKARNALIK BUĞDAY ISLAH PROGRAMINDA GENOTİPLERİN TEKNOLOJİK KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 15(1), 1–10. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/431

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri