TÜRKİYE’DE YETİŞEN Silene L. CİNSİNİN Conoimorpha Otth SEKSİYONUNA AİT TAKSONLARIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ

Yazarlar

  • Kemal Yıldız Manisa Celal Bayar University
  • Mehmet Kuh
  • Seçil Tan
  • Güngör Ay

Anahtar Kelimeler:

Silene L., Caryophyllaceae, Türkiye, Toprak karekterleri

Özet

Türkiye Florası’nda yetişen Conoimorpha Otth seksiyonuna ait üç Silene türünün (S. macrodonta, S. conica subsp. conica, S. conica subsp. subconica, S. lydia) toprak özellikleri araştırılmıştır. Silene taksonlarının yetiştiği alanlardan, 10-30 cm derinlikteki toprak örnekleri alınmış ve bu toprakların, fiziksel karekter bakımdan, suya doygunluk, bünye, kimyasal karekter bakımından ise tuz, organik madde, kireç oranları, pH değeri, fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve mağnezyum (Mg) miktarları (ppm) değişik yöntemlerle analiz edilmiştir. Yaptığımız araştırmada, taksonların yetiştiği toprakların, killi, tınlı, killi-tınlı ve tuzlu, taksonların tamamının hafif alkali, bazı örneklerde nötr, organik madde değerlerinin yüksek ile çok az arasında, iyi ve orta oranda fosfor (P), yüksek ve noksan oranda potasyum (K), genellikle fakir kalsiyum, fakir ve yüksek arasında ise mağnezyuma (Mg) sahip oldukları tespit edilmiştir. Verilere göre, türlerin kurak alan bitkileri oldukları, neredeyse her türlü fiziksel ve kimyasal içeriği olan toprakları tercih ettiği görülmüştür. Bunun da kozmopolit türlere has bir özellik olduğu görülebilir.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldız, K., Kuh, M., Tan, S., & Ay, G. (2021). TÜRKİYE’DE YETİŞEN Silene L. CİNSİNİN Conoimorpha Otth SEKSİYONUNA AİT TAKSONLARIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 113–126. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/386

Sayı

Bölüm

Articles