NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ HERBARYUM’UNDAKİ (NGBB) P.H. DAVIS ÖRNEKLERİ

Yazarlar

  • Ramazan Yalçınkaya Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
  • Burçin Çıngay
  • E. Betül Bilici

Anahtar Kelimeler:

P.H. Davis, NGBB Herbaryumu, Türkiye Florası

Özet

Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası eserinin editörü Peter Hadland Davis (18 Haziran 1918-5 Mart 1992) 1938-1982 yılları arasında ülkemize 12 floristik gezi yapmıştır. Bu geziler esnasında topladığı örneklerden bazı eş örnekleri, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (ISTE), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (ISTF), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (ISTO) ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi (ANK) herbaryumlarına bırakmıştır. 1982 yılındaki yaptığı son arazinden topladığı 511 örneğin çoğunu kapsayan bir seti ANK Herbaryum’una, daha az örnekten oluşan bir diğer seti ise Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü (HUB) Herbaryumu’na bırakmıştır. Örnekler halen her iki herbaryumda da muhafaza edilmektedir. 2013 yılının Şubat ayında, P.H Davis’in Türkiye’de bulunan herbaryum örneklerine ek olarak, Edinburgh Herbaryum’undan (E), Resimli Türkiye Florası Projesi kapsamında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryum’una (NGBB) 59 adet teşhisleri belirtilmemiş eş örnek hediye edilmiştir. Hediye edilen örnekler üzerinde yapılan araştırma sonucunda, 5 türün Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası eserinde yayınlanan izotip örnekleri olduğu, 17 türün ise Türkiye endemiği olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 27 taksonun (18 tür, 5 alttür, 4 varyete) örnek kaydının ilk kez bu eserde yer aldığı belirlenmiştir. Bu taksonlardan da 3 tanesi Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi’nde yetiştirilip, kültür bitkisi olarak geliştirilen örneklerden alınmıştır. Bu eserde yer almayan 32 örneğin de 1947-1957 yılları arasında Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri, G. Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars ve Dicle Bölümlerinden toplandığı tespit edilmiştir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde muhafaza edilen örnekler Resimli Türkiye Florası çerçevesinde herbaryumumuzu ziyaret eden botanik bilimcilerin ve yurttaş botanik bilginlerinin araştırmalarına hizmet etmektedir.

Yayınlanmış

2021-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçınkaya, R., Çıngay, B., & Bilici, E. B. (2021). NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ HERBARYUM’UNDAKİ (NGBB) P.H. DAVIS ÖRNEKLERİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(2), 184–205. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/390

Sayı

Bölüm

Articles