Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Centaurea cataonica, , MCF-7, , HUVEC, , MTS, , DPPH

Özet

Bu çalışmada Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. endemik bitkisinin in-vitro koşullarda biyolojik aktiviteleri ile sitotoksik etkileri araştırılmıştır. Antimikrobiyal aktivite testinde toplam 6 bakteri örneği ile çalışılmış olup yöntem olarak disk difüzyon yöntemi tercih edilmiştir. Antimikrobiyal test sonucunda bitki meteryalinin tüm mikroorganizmalar üzerinde zon çapı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Antioksidan kapasite testi  2,2-Difenil-1-pikrilhidraliz (DPPH) radikal söndürücü kapasite yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Antioksidan kapasite sonucu olarak bitki meteryalinin düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyonlara doğru antioksidan kapasitesinin arttığı gözlemlenmiştir. Sitotoksik aktivite için insan meme kanseri hücre hattı (MCF-7) ve insan umblikal ven endotel hücreleri (HUVEC) olmak üzere iki hücre hattı kullanılmıştır. Sitotoksik aktivite için MTS ( Tetrazolyum tuzu) canlılık testi tercih edilmiştir. Sonuçlar istatiksel analiz (two-way anova) ile yorumlanmıştır. Yüksek konsantrasyonlarda bitki meteryali kanserli hücre hattında sitotoksik etki oluşturduğu gözlemlenmiştir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-06-25

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, İrem, & BÜLBÜL, A. S. (2022). Centaurea cataonica BOISS.ET HAUSSKN. ENDEMİK BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 15(1), 11–18. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/424

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri